Προφυλακτηρες

Επιδιόρθωση προφυλακτήρων


  Στην Art&Car γίνεται επισκευή των προφυλακτήρων καθώς και όλων των πλαστικών μερών του οχήματος, είτε με χρήση της τεχνολογίας τοπικής βαφής, είτε με τεχνολογία ανάπλασης πλαστικών χωρίς να καθίσταται απαραίτητη  η εξαγωγή και επανατοποθέτηση του συγκεκριμένου κομματιού.